250.000 

Sản phẩm bao gồm các chi tiết sau:

+ Bút chì phác thảo = 18pcs (HB = 1pcs, 2H = 2pcs, B = 1pcs, 2B = 4pcs, 3B = 2pcs, 4B = 4pcs, 5B = 1pcs, 6B = 1pcs, 7B = 1pcs, 8B = 1pcs)

+ Marley Charcoal = 6pcs (mềm = 2pcs, vừa = 2pcs, cứng = 2pcs)

+ Cao su cứng = 1pcs

+ Cao su nhựa Marley = 1pcs

+ Bộ mở rộng bút chì = 1pcs

+ Dao tiện ích = 1pcs

+ Bút tẩy giấy trắng = 3pcs (lớn = 1pcs, vừa = 1pcs, nhỏ = 1pcs)

+ Chuốt bút chì = 2pcs

+ Kẹp = 2pcs

+ Rèm bút gấp màu đen = 1pcs

Bộ dụng cụ 35 chi tiết túi zip vẽ truyền thần, phác thảo, chân dung
Bộ dụng cụ 35 chi tiết túi zip vẽ truyền thần, phác thảo, chân dung

250.000